Terapiamedal
Ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa Neuropsykiatrista valmennusta
 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia, etänä

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalankynnyksen terapeuttista keskusteluapua. Saat nopeasti apua mm. ongelmatilanteiden ratkomiseen, ahdistukseen, traumoihin, masennuksen hoitoon tai kun ajatukset, opiskelut, elämä on solmussa ja kaipaat uusia tuulia. Elämässä eteenpäin sinun ehdoillasi.

Terapian kesto on tapauskohtaista, joskus kertakin riittää, keskimääräisesti kesto on usein 3 – 7 kertaa, joskus enemmänkin. Keskustelu kerrat sovitaan aina sinun ehdoillasi. Lyhytterapia on siis kustannustehokasta.

Keskustelut ovat luottamuksellisia eikä tietoja jaeta kolmansille osapuolille, edes Omakantaan. Ajan voi varata ilman lähetettä, terapia ei ole Kela-korvattavaa (Valvira). Jos mietit terapian sopivuutta, ota yhteyttä niin pohditaan yhdessä. 
Nepsy valmennus 

 

 

Ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä asiakkaille joilla on  neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. Näitä ovat mm.
ADHD, Asperger tai muu autisminkirjon häiriö. Tourette oireyhtymä, oppimisvaikeudet, kielellinen erityisvaikeus,

 mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­ja, päihdekuntoutuja. Neuropsykiatriseen valmennukseen on mahdollista saada maksusitoumus sosiaali- ja terveyspalveluiden kautta. Nuorilla käynnit toteutetaan usein oppilaitoksessa, koulussa, harjoittelupaikassa tai kotona.

 Suositus määrä 10-20 krt.